Gedichten
Nederlands   Frysk  
Visser, Garmant Nico
info'Forlake, húnd, melaetsk'Iensumens  Ofspylje  
infoFoarjier (21 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoFryslân (17 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje  
infoGod, ik bin mêd (12 keer opgevraagd)Religy  Ofspylje  
infoMei it kliuwen fan de jierren (13 keer opgevraagd)Alderdom  Ofspylje  
infoUtflecht (32 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje