Gedichten
Nederlands   Frysk  
Zwaag, Geart van der
info008 (58 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
info4 akwatrinen (48 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoAksjeradius (55 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoAstma (54 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoCamping fol (47 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoCompost (57 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDat radikaal geaborteer (60 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoDe beam by de poartedoar (68 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoDe draak (50 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe ûnebaas fan it ferjiskjen (56 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDer binne twa goalen yn 'e steatesealOp. Fers  Ofspylje  
infoEen schooljuffrouw, een hele rijpe (56 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoEn hie de dichter it wer te pakken (55 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFersetsbuert Ljouwert: Hartklacht (50 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFersetsbuert Ljouwert: Taris (61 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFersetsbuert Ljouwert: Waan (55 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFiif fjouwerrigels (53 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFrisian News (58 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoHûzen ensfh. (63 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIk heb het eigen houtje hoog (29 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  

    * Minne opname