Gedichten
Nederlands   Frysk  
Yedema, Piter
infoDe skulp (48 keer opgevraagd)Stilte  Ofspylje  
infoFlecht (40 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoIn idee oer plan D. (2 kwatrinen) (45 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoTrajektfers Warkum-Boalsert (31 keer opgevraagd)Eveneminten  Ofspylje  

    * Minne opname