Gedichten
Nederlands   Frysk  
Terpstra, Piter
infoBy it ferlies fan in freon (9 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoIk wie myn fers kwyt (29 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje