Gedichten
Nederlands   Frysk  
Schaaf, Grytsje
infoBeling (30 keer opgevraagd)Sfear  Ofspylje  
infoDe wylgedame (13 keer opgevraagd)Alderdom  Ofspylje  
infoDêr stiest (33 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoDuvels dreame nachten swart (13 keer opgevraagd)Eangst  Ofspylje  
infoDuvels dreame nachten swart (33 keer opgevraagd)Eangst  Ofspylje  
infoDuvels fleane flintersêft (16 keer opgevraagd)Iensumens  Ofspylje  
infoGreide weidet my ta mear (12 keer opgevraagd)Jeugd  Ofspylje  
infoHeakje (13 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoIk wie fergetten (37 keer opgevraagd)  Ofspylje  
infoIt swijen (17 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoIt swijen (12 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoIt swijen (11 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoKondukteur (10 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoRinnend lâns bebeitele stiennen (10 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoSpegel (30 keer opgevraagd)Lânskip; Sfear  Ofspylje  
infoStean stil (42 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoTekkens krûpe ús (32 keer opgevraagd)Erotyk; Relaasje  Ofspylje  
infoTûken groeie (11 keer opgevraagd)Ite en drinke  Ofspylje  
infoUnbidich bêd (36 keer opgevraagd)Skieding  Ofspylje  
infoYn 'e nachtErotyk  Ofspylje