Gedichten
Nederlands   Frysk  
Landman, Riek
infoFoar it earst yn myn libben (4 keer opgevraagd)Jeugd  Ofspylje