Gedichten
Nederlands   Frysk  
Landman, Riek
infoFoar it earst yn myn libben (5 keer opgevraagd)Jeugd  Ofspylje