Gedichten
Nederlands   Frysk  
Jong, Boukje Tsjerkje de
infoAllinne (26 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
Jong, Inne de
infoAs it harstwiich bloeit (71 keer opgevraagd)Lânskip; Lokaasje  Ofspylje  
infoIk leavje dy (3 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
Jong, Johannes Doedes de
info'Ljeafste, kom'Leafde; Iensumens  Ofspylje  
info'Steun'Tema  Ofspylje  
infoIt skip (23 keer opgevraagd)Stilte  Ofspylje  
infoJoun (23 keer opgevraagd)Dea; Religy  Ofspylje  
infoMûnts (26 keer opgevraagd)Erotyk  Ofspylje  
infoNeed (2 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoPake (8 keer opgevraagd)Alderdom  Ofspylje