Gedichten
Nederlands   Frysk  
Hettinga, Ytsje
infoDe loft reint willetriennen (9 keer opgevraagd)Lânskip  Ofspylje  
infoFan fallen en oerein (11 keer opgevraagd)Winter  Ofspylje  
infoIt lyfke fan it flinterke (81 keer opgevraagd)Skieding  Ofspylje  
infoIt waarme hert (11 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje  
infoOp tiid sprekke (10 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoThúskomst (11 keer opgevraagd)Jeugd  Ofspylje  
infoTrajektfers Starum-Hylpen (11 keer opgevraagd)Eveneminten  Ofspylje