Gedichten
Nederlands   Frysk  
Haan, Josse de
info002 (35 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoAlde Hindrikje (54 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoAlles is relatyf, minsken (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoAllinne mar (10 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoAllinnich (47 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoAnty-poëzy (31 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoAs wurden slipe wurde (14 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoBeerenburch (37 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBefrijde stilte (14 keer opgevraagd)Stilte  Ofspylje  
infoBelfast hat in oare Bibel noadich (27 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBlanko (33 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBoarjend nei uranium (43 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBoekenweek '69Op. Fers  Ofspylje  
infoBoeresunichheid (37 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBrêge mei de swellenêsten (35 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe foetusfisk (14 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoDe fûgelfrou (13 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoDe Gillige Heast as keutel foar de kont (10 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoDe stêd (41 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoDe tichel ûnder myn klomp (41 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  

    * Minne opname