Gedichten
Nederlands   Frysk  
Bruinsma, Klaas
infoForel, reager, kat en knyn (14 keer opgevraagd)Humor; Ite en drinke  Ofspylje  
infoFragmint út Beatrys (26 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infofragmint út de oersetting fan de Ilias fan Homerus (71 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFragmint út Ilias (33 keer opgevraagd)Oarloch  Ofspylje  
infoFragmint út Karel en Elegast (33 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoFragmint út Odusseia (34 keer opgevraagd)Reis  Ofspylje  
infoFragmint út Rein de Foks (9 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infofragmint út “Hadewych” (32 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infofragmint út “Rein de foks” (35 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje  
infoGawain en de griene ridder (15 keer opgevraagd)Dea; Oarloch  Ofspylje  
infoIn lietsje foar Sint Marten (13 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje  
infoOan de neitins fan de silge Titus Brandsma (31 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje  
infoSpeurwurk (21 keer opgevraagd)Persoanen; Oarloch  Ofspylje