Gedichten
Nederlands   Frysk  
Bruinja, Tsead
info'Weromgean' is it wurd netLânskip; Jeugd; Sfear  Ofspylje  
infoAppels kopen (29 keer opgevraagd)Skieding  Ofspylje  
infoBaarnend hûs (29 keer opgevraagd)Eangst  Ofspylje  
infoBang voor de bal (25 keer opgevraagd)  Ofspylje  
infoBertekaartsje (9 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoBisschop Tutu (9 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoBy de dea fan prins Claus (6 keer opgevraagd)Persoanen; Dea  Ofspylje  
infoDans maan, dans ver (29 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoDe houten peallen (8 keer opgevraagd)Ferskaat  Ofspylje  
infoDe man dy't rinne moatFerskaat  Ofspylje  
infoDe swiere lea (30 keer opgevraagd)Jeugd  Ofspylje  
infoDer binne twa beammen (41 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoDyn tillevyzje is stikken (28 keer opgevraagd)Dea; Sykte  Ofspylje  
infoEr is een land (27 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoFamke ûnder de appelbeam (10 keer opgevraagd)Erotyk  Ofspylje  
infoGers (24 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoGers dat alfêst laket (20 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoGers dat alfêst laket (10 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoGolfplaten daken (33 keer opgevraagd)Sfear  Ofspylje  
infoHy is de man dy’t rinne moat (10 keer opgevraagd)Reis  Ofspylje