Gedichten
Nederlands   Frysk  
Brouwer, Jelle H.
infoKastanjes (214 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
Brouwer, Marten
info23 augustus 1980 (47 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBlaumendzje (32 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBoppe, neist en yn dit libben (43 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoEfter it wetter (41 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIn memoriam (30 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoKalong kalong (42 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoMaintenant (44 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoRegressy (51 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoSamar (32 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoSonnetto silensiozo (34 keer opgevraagd)Stilte  Ofspylje