Gedichten
Nederlands   Frysk  
Boorsma, Pier
infoAld Ljouwert (40 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoBefolkingspolityk (35 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBernetaal (41 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBeweging fan it wetter (41 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBewegingen fan it wetter (27 keer opgevraagd)Stilte  Ofspylje  
infoBrief út in ynrjochting (1 keer opgevraagd)Op. Fers  Net oanwêzich! 
infoBy de dea fan Brian Jones (33 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBy de dea fan Brian Jones (17 keer opgevraagd)Dea; Persoanen  Ofspylje  
infoBy de dea fan Theo Stibbe (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe fiets (33 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe pleats om (35 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDiaspora (38 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoGaos (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoGene Tuny (35 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoHjerst (37 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIk bin in bline sjonger (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIk draach in bern yn my (44 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIk fergeat myn namme (30 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIn frjemde leechte (32 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIn memoriam matres (38 keer opgevraagd)Dea; Relaasje  Ofspylje  

    * Minne opname