Gedichten
Nederlands   Frysk  
Boersma, Piter
  (Boersma, Piter Ymkes Josef)
infoAl jierren op it trajekt (42 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoAllinne bin ik (36 keer opgevraagd)Religy  Ofspylje  
infoAs ik oan ’e Wartenster merke tink (29 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoBjirken (28 keer opgevraagd)Lânskip  Ofspylje  
infoBûten (46 keer opgevraagd)Lânskip  Ofspylje  
infoDe âld hellingman (32 keer opgevraagd)Relaasje; Tema  Ofspylje  
infoDe drift fan jins hert II: har hier op 'e wyn it skimertErotyk  Ofspylje  
infoDe grutte rivieren (27 keer opgevraagd)Wetter; Lânskip  Ofspylje  
infoDe Lytse Bouhoeke (38 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoDe Lytse Bouhoeke-mem (60 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe Lytse Bouhoeke-mem (7 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoDe Lytse Bouhoekemem (29 keer opgevraagd)Lokaasje; Leafde; Relaasje  Ofspylje  
infoDe man fytst (53 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe tún (23 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoDer giet in frou foarby (51 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoEarste leafde (47 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoFragmint út “De reis fan Labot” (41 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoFrosken kwêkje (42 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoGrientetún (15 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoHidde yn 'e appelbeamDea  Ofspylje  

    * Minne opname