Gedichten
Nederlands   Frysk  
Beckers, Wim
info13 jier (38 keer opgevraagd)Jeugd; Alderdom  Ofspylje  
infoAltyd itselde (43 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoBoalsert (41 keer opgevraagd)Lokaasje  Ofspylje  
infoBrâning (34 keer opgevraagd)Wetter; Stilte  Ofspylje  
infoBrugpieper (43 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoDe âld geul (39 keer opgevraagd)Lokaasje; Wetter  Ofspylje  
infoDe dei datsto (43 keer opgevraagd)Skieding  Ofspylje  
infoDe mazzel (36 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoDe nacht (30 keer opgevraagd)Lânskip; Sfear  Ofspylje  
infoDe Skepping (29 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoDe wetterbak (29 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoDunen (34 keer opgevraagd)Wetter; Sfear  Ofspylje  
infoDus oars (37 keer opgevraagd)Jeugd; Relaasje  Ofspylje  
infoEn de mol (41 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoFakânsje (37 keer opgevraagd)Humor; Tema  Ofspylje  
infoFerline (36 keer opgevraagd)Sfear  Ofspylje  
infoFoar minister Ien Dales (47 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoFoarjier (71 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoGefoel (34 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoGefoelsminske (37 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje