Gedichten
Nederlands   Frysk  
 
  Toen de site van Tresoar met Operaesje Fers-gedichten online werd gezet, ontstond ook de vraag om alle "andere" gedichten die zich al in het archief van het voormalige FLMD bevonden online aan het publiek aan te bieden.

Daarvoor is nu een combinatie met de Operaesje Fers-gedichten in één database tot stand gebracht.. Bovendien met een uitgebreide zoekfunctie om ook op categorie te kunnen zoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld alle humoristische gedichten of gedichten over de dood met één klik verzamelen.

De Operaesje Fers-gedichten zijn echter niet op categorie ontsloten. Het geldt dus alleen voor de nieuwe "oogst" aan poëzie. En die zal nog voortdurend worden aangevuld, vooral ook nu er opnamen uit het archief van Omrop Fryslân aan toegevoegd worden.

U kunt zoeken op de volgende categoriën: Angst; Divers; Dood; Eenzaamheid; Eten; Evenementen; Geboorte; Humor; Jeugd; Landschap; Liefde; Lokatie; Ouderdom; Personen; Reis; Relatie; Religie; Scheiding; Sfeer; Sport; Stilte; Thematisch; Water; Ziekte.

Dit zijn de thema's die wij in de gedichten gevonden hebben, alhoewel dat altijd een persoonlijke interpretatie zal blijven omdat een andere lezer er weer andere thema's uit zal halen. Soms waren er ook gedichten bij die in geen enkel hokje pasten. Deze zijn onder Divers verzameld.

De gedichten zijn het best te beluisteren met Internet Explorer!