Gedichten
Nederlands   Frysk  
Zwaag, Geart van der
infoIk wit sa gau gjin better wurd (85 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIn fiskermantsje woe wat gauwer (63 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoIt alfte gebod (54 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIt goddeleas tolhek (41 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIt goddeleas tolhek (45 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIt Ljouwerter Westein (72 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIt wie yn it memmeliif (56 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoJo wurde noait ris net beroppen (54 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoKlop (71 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoNei it boelguod (66 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoOate en de profeten (53 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoOefening (53 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoOekumene - ekonomy (75 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoOersturt (55 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoOpdroegen oan Tr. Riemersma (62 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoProtestmars (59 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoReady made (53 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoSirene (68 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoSkûtsjesilen 1 (274 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoSkûtsjesilen 2 (58 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  

    * Minne opname