Gedichten
Nederlands   Frysk  
Wytsma, Baukje
infoHortinsje (31 keer opgevraagd)Jeugd  Ofspylje  
infoHy wie bestjoerder op de bus (67 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIk tsjoen (50 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIn boat dreau fan de wâl (32 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoIn boat dreau fan de wâl (30 keer opgevraagd)Leafde; Relaasje  Ofspylje  
infoIt âlde doarp (56 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIt lêste liet (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIt ljocht belunet (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIt wetter spegelet (32 keer opgevraagd)Wetter  Ofspylje  
infoKear om (43 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoLet boadskip (10 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje  
infoReduzum (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoRegelmaat (8 keer opgevraagd)Lânskip  Ofspylje  
infoSamba (16 keer opgevraagd)Jeugd  Ofspylje  
infoSee (51 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoThúslûd (40 keer opgevraagd)Jeugd; Sfear  Ofspylje  
infoWarleas (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoWinter (23 keer opgevraagd)Lânskip  Ofspylje  
infoWitten (58 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoWitten is wêzen (38 keer opgevraagd)Spiritueel  Ofspylje