Gedichten
Nederlands   Frysk  
Wybenga, Jan
infoOvael (32 keer opgevraagd)Dea; Relaasje  Ofspylje  
infoPoëet is pommerant (36 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoPoepen en Bataven (23 keer opgevraagd)Eangst; Tema  Ofspylje  
infoRouje mei (35 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoTrije (57 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoTrijesprong (44 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoWite seilen, swarte seilen (32 keer opgevraagd)Reis; Iensumens  Ofspylje  
infoYamaha boy (52 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje