Gedichten
Nederlands   Frysk  
Wybenga, Jan
infoOvael (32 keer opgevraagd)Dea; Relaasje  Ofspylje  
infoPoëet is pommerant (29 keer opgevraagd)Tema  Ofspylje  
infoPoepen en Bataven (23 keer opgevraagd)Eangst; Tema  Ofspylje  
infoRouje mei (30 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoTrije (45 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoTrijesprong (40 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoWite seilen, swarte seilen (27 keer opgevraagd)Reis; Iensumens  Ofspylje  
infoYamaha boy (49 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje