Gedichten
Nederlands   Frysk  
Sudema, Rixt
infoDoe't ús pake delsakkeOp. Fers  Ofspylje  
infoDoe’t ús pake delsakke (6 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoHasto dat wolris (43 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoHjir bin ik wer (42 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIk wit in plak (32 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoIk woe dy kennen leare, leafste. (25 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoJij bent een kijkdoos (5 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoJuster yn de trein nei Utert (22 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoKalinder (8 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoMei in lichte ferbazing fine wy it al wer gewoan (34 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoOan de oseaan (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoOan de oseaan (6 keer opgevraagd)Reis  Ofspylje  
infoWa jout oan my in foarm (26 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoWylde guozzen (36 keer opgevraagd)Skieding  Ofspylje  
infoYn folle mominten (30 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoYn folle mominten (10 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje