Gedichten
Nederlands   Frysk  
Postma, Obe
infoUnierdsk petear (13 keer opgevraagd)Spiritueel  Ofspylje  
infoWat de dichter witte moat (13 keer opgevraagd)Jeugd  Ofspylje  
infoWhen I’m born to my grave (13 keer opgevraagd)Dea  Ofspylje  
infoYn de ûngetiid (10 keer opgevraagd)Lânskip  Ofspylje  
infoYn ‘e foarsimmer (9 keer opgevraagd)Sfear  Ofspylje