Gedichten
Nederlands   Frysk  
Mulder, Tiny
info...en likegoed (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBeppe klapte de krante del (42 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBitterswiet (37 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBitterswiet (12 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoBitterswiet (foarlêzen troch Tiny Mulder) (43 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoBitterswiet (foarlêzen troch Tiny Mulder) (11 keer opgevraagd)Leafde  Ofspylje  
infoBrief oan 'e presidintEangst  Ofspylje  
infoChanson oktober (38 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDame mei hoed (41 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe appeltaart (39 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoDe automaat (14 keer opgevraagd)Humor  Ofspylje  
infoDe blommejonge (49 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe houtfiker (38 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe Jankerblij (26 keer opgevraagd)Ferskaat  Ofspylje  
infoDe Kokelaris (21 keer opgevraagd)Berne  Ofspylje  
infoDe lea (43 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDe meiminske (42 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoDe swel (52 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDêr is mr. Wiersma werom (41 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoDykspeallen (14 keer opgevraagd)Tema; Wetter  Ofspylje  

    * Minne opname