Gedichten
Nederlands   Frysk  
Dam, Eppie
infoPisje (47 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoReiske (39 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoSjitte (43 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoSmokend op 'e SoensterdykPersoanen  Ofspylje  
infoTiny Mulder (32 keer opgevraagd)Persoanen  Ofspylje  
infoTonger (33 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoTwa mei stjoerman (34 keer opgevraagd)Relaasje  Ofspylje  
infoUrk geografysk (52 keer opgevraagd)Op. Fers* Ofspylje  
infoVerzwijg het (34 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoWat blauwers (26 keer opgevraagd)Jeugd; Lânskip  Ofspylje  
infoWeer op 'e PompJeugd; Lokaasje  Ofspylje  
infoWei (Feankleaster, maaie 1999) (17 keer opgevraagd)Lânskip; Lokaasje  Ofspylje  
infoWetenschap (32 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoWinterjacht (43 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  
infoZoeklicht (44 keer opgevraagd)Op. Fers  Ofspylje  

    * Minne opname